Yes
76% (253 votes)
No
24% (79 votes)
Total votes: 332